Tuesday, February 18, 2020
Home Tags Walmart

Tag: Walmart

Walmart นำเทคโนโลยี VR มาสร้างจุดขายธุรกิจค้าปลีกเพื่อให้ผู้ซื้อได้สัมผัสกับประสบการณ์ในโลกเสมือนจริง

Walmart นำรถเทรลเลอร์มาที่ลานจอดรถ เพื่อนำเทคโนโลยี VR มาช่วยสร้างจุดขายให้ธุรกิจค้าปลีกได้โดยในร้านค้าจำนวนหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับเทคโลยี Virtual Reality (VR) คือ เทคโนโลยีโลกเสมือนให้ก้าวสู่โลกความเป็นจริง  Walmart นำเทคโนโลยี Virtual reality  (VR) มาใช้ในธุรกิจค้าปลีก จากรายงานข้อมูลของ CNBC คาดว่าจะนำเทคโนโลยี VR มาสู่ร้านค้า Walmart   Walmart ได้นำรถเทรลเลอร์มาที่ลานจอดรถในร้านค้าจำนวนหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับ "How to Train Your...

MOST POPULAR

HOT NEWS