Friday, November 15, 2019
Home Tags SunScreen

Tag: SunScreen

ครีมกันแดด ช่วยป้องกันผิวจากแสงแดด

ปัจจุบันคนเริ่มลดความนิยมทำผิวสีแทนเพราะถูกแดดลดลงทุกปี และเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดหรือครีมกันแดด มีการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายของดวงอาทิตย์ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับจากทั้งสาธารณะและผลิตภัณฑ์การดูแลผิว  ครีมกันแดด ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด  ในสหภาพยุโรปผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดได้รับการพิจารณาว่า ครีมกันแดด เป็นเครื่องสำอางและมีการทดสอบประสิทธิภาพ บนผิวกายหรือการทดลองวัดค่า SPF ด้วยเครื่องมิอ Sun Protection Factor (SPF), UVA Protection Factor (PF-UVA), SPF/PF-UVA ratio and the critical wave lengthเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเป็นประจำ จะช่วยปกป้องผิวเราจากการถูกแดดเผา และความริ้วรอยความแก่ที่เกิดจากแสงแดดได้  คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ดูแลผิว   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากดวงอาทิตย์...

Hawaii Campaign to Reduce Sunscreen-ฮาวายรณรงค์ลดใช้ครีมกันแดด

ฮาวายอาจจะกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ห้ามการขายของบางอย่างที่เคาน์เตอร์(OTC)โดยเฉพาะครีมกันแดดที่มีสารเคมี Oxybenzone หรือ octinoxate ซึ่งพบว่าสารเคมีทั้งสองอย่างนี้ ได้ละลายลงในน้ำทะเลเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบกับปะการัง ทำให้เกิดเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอย่างมากHawaii Campaign to Reduce Sunscreen    สารเคมีเหล่านี้ที่ได้รับการวิจัยมาแล้วนั้น ได้แสดงให้เห็นว่าครีมกันแดด มีส่วนผสมของสารเคมีทั้งสองอย่างเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ คือ   Oxybenzone Octinoxate  ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อแนวปะการัง ทางฮาวายได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เช่นกัน ดังนั้น จึงได้เรียกร้องให้ห้ามใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมี นำมาใช้ทาผิวก่อนลงทะเลที่ชายหาดฮาวาย ผู้คนส่วนใหญ่ที่ฮาวายเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยส่วนผสมที่ระบุนั้นมีผลต่ออายุของปะการังทำให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมในน่านน้ำของอ่าว Waimea...

MOST POPULAR

HOT NEWS