Sunday, November 17, 2019
Home Tags Natural

Tag: Natural

เครื่องสำอางที่ใช้สารจากธรรมชาติ Formulating With Natural Ingredients

เครื่องสำอาง จากสูตรธรรมชาติ เสนอวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของตลาดการดูแลส่วนบุคคล แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องการเลือกสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ หรือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในธรรมชาติจนอาจเกิดมลพิษ  สารจากธรรมชาตินำมาทำเครื่องสำอาง   ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เราเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นในการเลือกใช้ข้อมูลรับรองของวัตถุดิบนั้นมาจากแหล่งไหน เช่น มาจากธรรมชาติ พืชชนิดต่างๆ กระบวนการผลิตที่ใช้สารจากธรรมชาติมาสกัดสารสำคัญโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ และกระบวนผลิตที่ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้   ผู้บริโภคมีความตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากขึ้น พวกเขาคาดหวังว่าวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติจะมาจากแหล่งที่ยั่งยืนและโปร่งใสที่พวกเขาสามารถเชื่อถือได้ในขณะที่ต้นกำเนิดของวัตถุดิบที่นำมาผลิตเครื่องสำอางนั้น ยังคงมีความสำคัญต่อผู้บริโภคที่ใส่ใจความเป็นธรรมชาติมากว่า ตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ใหญ่กว่ามาก ผู้บริโภคและผู้ผลิตเครื่องสำอางไม่เพียงต้องการทราบว่าวัตถุดิบมาจากไหนแต่ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนและวิธีการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เราถูกถามอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของกระบวนการผลิตการจัดการขยะและหัวข้ออื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคและผู้ผลิตเครื่องสำอาง ต้องการรู้แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ถูกแสดงว่าเป็น "ธรรมชาติ" พวกเขาต้องการรู้และเข้าใจสิ่งที่ทำให้มันเป็นธรรมชาติและทำไม  แน้มโน้มการเติบโตของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ  แนวโน้มการเติบโตของเครื่องสำอาง...

MOST POPULAR

HOT NEWS