Tuesday, October 15, 2019
Home Tags ผลิตภัณฑ์กันแดด

Tag: ผลิตภัณฑ์กันแดด

ผลิตภัณฑ์กันแดด มีสารต่อต้านมลภาวะจากฝุ่นละออง-Sun Care And Anti-Pollution

ประเทศญีปุ่น นำเสนอสารชื่อ Izayoi ให้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว จากแสงแดดแบบใหม่ และ Ougon Liquid B เป็นสารต่อต้านมลภาวะทางธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยปรับสภาพผิวและปกป้องผิว จากมลภาวะทางธรรมชาติจาก ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นต้น   ผลิตภัณฑ์กันแดดและสารต่อต้านมลภาวะทางธรรมชาติใหม่  บริษัท Ichimaru Pharcos จากประเทศญีปุ่น นำเสนอสารชื่อ Izayoi ให้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากแสงแดดแบบใหม่และ Ougon Liquid B...

ครีมกันแดด ช่วยป้องกันผิวจากแสงแดด

ปัจจุบันคนเริ่มลดความนิยมทำผิวสีแทนเพราะถูกแดดลดลงทุกปี และเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดหรือครีมกันแดด มีการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายของดวงอาทิตย์ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับจากทั้งสาธารณะและผลิตภัณฑ์การดูแลผิว  ครีมกันแดด ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด  ในสหภาพยุโรปผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดได้รับการพิจารณาว่า ครีมกันแดด เป็นเครื่องสำอางและมีการทดสอบประสิทธิภาพ บนผิวกายหรือการทดลองวัดค่า SPF ด้วยเครื่องมิอ Sun Protection Factor (SPF), UVA Protection Factor (PF-UVA), SPF/PF-UVA ratio and the critical wave lengthเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเป็นประจำ จะช่วยปกป้องผิวเราจากการถูกแดดเผา และความริ้วรอยความแก่ที่เกิดจากแสงแดดได้  คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ดูแลผิว   ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากดวงอาทิตย์...

MOST POPULAR

HOT NEWS