Tuesday, February 18, 2020
Home Tags ปีใหม่

Tag: ปีใหม่

Merry Christmas วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส นับเป็นวันหยุดของคนหลายประเทศทั่วโลก กลายเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีที่สืบถอดกันมาอย่างยาวนานเป็นการรวมญาติและการแลกของขวัญกัน แต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้กลายมาเอกลักษณ์และประเพณีไปแล้วโดยมีลักษณะเด่นของเทศกาลที่หลากหลายตามแต่ละชาติอย่างกว้างขวางChristmas  ความเป็นมาของวันคริสต์มาส  หลายประเทศส่วนใหญ่มีประเพณีการให้ของขวัญ ส่วนวันอื่นที่มีการแลกของขวัญ ได้แก่ วันนักบุญนิโคลัส ที่ตรงกับวันที่ 6 ธันวาคม และการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ที่ตรงกับวันที่ 6 มกราคม    คริสต์มาส หรือ Christmas หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (Feast of the...

MOST POPULAR

HOT NEWS