Shiseido ชิเซโด้เผยวิธีการต่อต้านริ้วรอยด้วยการดูแลผิวที่เกิดความชรา

พฤติกรรมของคนที่เฉพาะเจาะจงในกระบวนการชราของผิวและเพื่อต่อต้านริ้วรอย โดย Shiseido ในขณะที่กลไกของการเริ่มแก่ตัวของเซลล์เป็นการยืนยันว่าริ่มเกิดริ้วรอย การทำงานของ dermal stem cells เซลล์ต้นกำเนิดผิวหนังช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอย และสารสกัดจากดอกไอริส นำมาเปลี่ยนรูปแบบเป็นเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อต่อต้านริ้วรอย
ดอกไอริส – iris

Shiseido in Skin Aging

 

แนวความคิดริเริ่มร่วมกับ Kyoichi Matsuzaki อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขภาพและสวัสดิการระหว่างประเทศและสถาบันวิทยาศาสตร์กายภาพแห่งชาติ(professor at the International University of Health and Welfare School of Medicine)

 

นักวิจัยของชิเซโด้ยืนยันว่าเซลล์ผิวเริ่มเกิดการเสื่อมสภาพ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวที่เกิดความชราของเซลล์ปกติ สิ่งเหล่านี้ในทางกลับกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับริ้วรอยในผิวหนัง

 

Dendrite Dynamics การขับเคลื่อนพลังงานโครงสร้างปลายประสาท

 

ริ้วรอยบนใบหน้าที่เกี่ยวข้องกับอายุและหย่อนคล้อยส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมสภาพของชั้นผิวหนังที่มีริ้วรอย อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบกลไกที่แน่นอนก่อนหน้านี้ ในระหว่างการทำงานนี้ทีมได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในช่วงนาทีของรูปร่างของเซลล์

 

การวิเคราะห์ชั้นผิวหนังด้วยเทคโนโลยีนี้แสดงให้เห็นว่าเซลล์ผิวหนัง (ไฟโบรบลาสต์) ในอาสาสมัครที่เป็นเด็กมีหลาย dendrites ในขณะที่คนสูงอายุจะสูญเสีย dendrites และการเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าเซลล์ที่มีอายุมากเหล่านี้มีอิทธิพลในทางลบต่อเซลล์ผิวรอบข้าง เนื่องจากปัจจัยต่างๆที่ส่วนสำคัญของการเกิดความริ้วรอยในอนาคต

 

อย่างไรก็ตามมีการเผยแพร่งานวิจัยเพิ่มเติม พบว่า dermal stem cells เซลล์ต้นกำเนิดผิวหนังสามารถยับยั้งการเกิดริ้วรอยได้

 

Stem Cell Anti-Aging สารต่อต้านริ้วรอยจากเซลล์ต้นกำเนิด

 

จากข้อมูลของชิเซโด้ในการค้นหาวิธีการยับยั้งการต้านริ้วรอย ความชราจากเซลล์ต้นกำเนิดผิวหนัง นอกจากนี้เซลล์ต้นกำเนิดผิวหนังที่ถูกระบุโดยศึกษาของเซลล์ต้นกำเนิดลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่ออายุมากขึ้น แต่การบำรุงรักษารอบๆต่อมไขมันและบริเวณใกล้เคียงช่วยลดการเกิดริ้วรอยอย่างมีนัยสำคัญ นักวิจัยสรุปว่าต่อมไขมันทำหน้าที่เป็น“ คลังเก็บ” เก็บเซลล์ต้นกำเนิดในบริเวณผิวหนังใกล้เคียง

 

Iris Effects ประสิทธิภาพของสารจากดอกไอริส

 

ดอกไอริส
จากงานวิจัยที่อธิบายไว้นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าการกระตุ้นการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดและการถ่ายโอนไปยังชั้นผิวหนังที่มีอายุมากขึ้น  ช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยและการบำรุงรักษาชั้นผิวหนัง

 

สรุป
ในความสัมพันธ์ทีมชิเซโด้ สังเกตว่า การค้นพบครั้งแรก ที่สารสกัดจากดอกไอริสโดยเฉพาะดูเหมือนว่าจะดึงดูดเซลล์ต้นกำเนิดผิวหนังจากผิวหนังแนะนำวิธีการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปได้ ชิเซโด้จะใช้การค้นพบใหม่เหล่านี้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป

 

ที่มา : cosmeticsandtoiletries