Merry Christmas วันคริสต์มาส

วันคริสต์มาส นับเป็นวันหยุดของคนหลายประเทศทั่วโลก กลายเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีที่สืบถอดกันมาอย่างยาวนานเป็นการรวมญาติและการแลกของขวัญกัน แต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้กลายมาเอกลักษณ์และประเพณีไปแล้วโดยมีลักษณะเด่นของเทศกาลที่หลากหลายตามแต่ละชาติอย่างกว้างขวาง

Christmas  ความเป็นมาของวันคริสต์มาส

 

หลายประเทศส่วนใหญ่มีประเพณีการให้ของขวัญ ส่วนวันอื่นที่มีการแลกของขวัญ ได้แก่ วันนักบุญนิโคลัส ที่ตรงกับวันที่ 6 ธันวาคม และการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ที่ตรงกับวันที่ 6 มกราคม

 

 

คริสต์มาส หรือ Christmas หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและเป็นวัฒนธรรม คนหลายพันล้านคนทั่วโลกที่สืบทอดประเพณีนี้มา โดยจะจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวนั้นจะเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide)
วันคริสต์มาสกลายเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลก และมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้นและเป็นส่วนสำคัญเป็นวันพิเศษของทุกปีที่ทุกคนนั้นให้ความสำคัญในวันคริสต์มาสกับวันหยุดเหล่านั้น

 

วันคริสต์มาสตรงกับ วันที่ 25 ธันวาคม ตามปฏิทินจูเลียน ซึ่งคริสต์ศาสนิกชนยอมรับว่าคริสต์มาสเป็นวันประสูติของพระเยซูที่ถูกต้องมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ เพราะการตั้งครรภ์พระเยซู ได้รับการประกาศระหว่างเดือนที่หกของการตั้งครรภ์ของเอลิซาเบธกับนักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมาดังที่บันทึกไว้จากพันธกิจซึ่งซาคาริยาส์กระทำในวันทดแทนบาป (Day of Atonement) ระหว่างเดือนที่เจ็ดของปฏิทินฮีบรู เอธานิมหรือตีซรี วันที่แต่เดิมถือเป็นการเริ่มตั้งครรภ์พระเยซู ซึ่งวันนั้นตั้งอยู่บนความเชื่อแต่โบราณว่าพระองค์ทรงมาตั้งครรภ์และถูกตรึงบนไม้กางเขนในวันเดียวกัน คือ วันที่ 15 เดือนนิสาน

 

กำหนดวันคริสต์มาส

 

 

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ กำหนดวันที่งานสมโภชโดยใช้ปฏิทินจูเลียนที่เก่ากว่า วันที่ 25 ธันวาคม ตามปฏิทินจูเลียน ซึ่งปัจจุบันตรงกับวันที่ 7 มกราคมในปฏิทินเกรโกเรียนที่นานาชาติใช้กัน แต่คริสต์ศาสนิกชนออร์โธด็อกซ์อื่น เช่น ศาสนจักรกรีซโรมาเนีย แอนติโอก อเล็กซานเดรีย อัลเบเนีย ฟินแลนด์ และศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในอเมริกา

 

เริ่มใช้ปฏิทินจูเลียนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งตรงกับปฏิทินเกรโกเรียนพอดี
คริสตจักรออร์ทอดอกซ์เหล่านี้เฉลิมฉลองคริสต์มาสวันเดียวกับศาสนาคริสต์ตะวันตก คริสตจักรออร์ทอดอกซ์ทางตะวันออกยังใช้ปฏิทินของตนเอง ซึ่งส่วนมากแล้วคล้ายกับปฏิทินจูเลียน คริสตจักรอะโพสโตลิกอาร์มีเนียเฉลิมฉลองการประสูติร่วมกับวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ในวันที่ 6 มกราคม ดังนั้นจึงเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสตรงกับวันที่ 19 มกราคม และคริสต์มาสอีฟวันที่ 18 มกราคม ตามปฏิทิน
เกรโกเรียน

 

ตามความเชื่อที่ได้รับความนิยม คนเลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าใกล้กับเบธเลเฮมได้รับการบอกเล่าถึงการประสูติโดยทูตสวรรค์ และเป็นคนกลุ่มแรกที่มาพบพระกุมารเยซู มีผู้วิเศษหรือโหราจารย์มาพบโดยไม่ระบุจำนวน หลังจากที่พระเยซูประสูติแล้ว ผู้มาเยือนได้รับทราบจากดาวประหลาด ซึ่งมักรู้จักกันในชื่อ ดาวแห่งเบธเลเฮม เชื่อกันว่าดาวนี้ประกาศการประสูติของกษัตริย์แห่งยิว พิธีฉลองการมาเยือนนี้ งานสมโภชการเสด็จมาของพระเยซู เฉลิมฉลองในวันที่ 6 มกราคม และเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลคริสต์มาสในบางคริสตจักร

 

การเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส

 

คริสต์ศาสนิกชนเฉลิมฉลองคริสต์มาสในหลายวิธี นอกเหนือไปจากวันนี้จะเป็นหนึ่งในวันที่สำคัญที่สุดและนิยมที่สุด ในศาสนาคริสต์บางนิกาย เด็กๆจะแสดงละครเหตุการณ์การประสูติของพระเยซูโดยมีสัตว์ร่วมแสดงด้วยเพื่อความสมจริงหรือร้องบทเพลงซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ในวันนั้น คริสต์ศาสนิกชนบางคนยังสร้างฉากเหตุการณ์การประสูติในบ้านของพวกเขาด้วย โดยใช้ตุ๊กตาขนาดเล็กประดับเป็นตัวละครหลักในเหตุการณ์ ก่อนวันคริสต์มาส
ขณะที่ศาสนาคริสต์ตะวันตกส่วนใหญ่เฉลิมฉลองเทศกาลเตรียมการรับเสด็จสี่สัปดาห์ สำหรับการฉลองวันคริสต์มาสจะกระทำในคืนวันก่อนวันคริสต์มาส หรือที่เรียกว่าวันคริสต์มาสอีฟ

 

การตกแต่งเพื่อเฉลิมฉลอง

 

ประเพณีการประดับตกแต่งเป็นพิเศษที่เกิดในวันคริสต์มาสนี้ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ประดับตกแต่งเป็นประเพณีในวันคริสต์มาสสำหรับทุกบ้าน และทุกโบสถ์ “ตกแต่งด้วยโอ๊กโฮล์ม ไอวี เบย์ลอเรล ในช่วงปีให้เพื่อเป็นสีเขียว

 

  • ใบไอวี รูปหัวใจ กล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์การเสด็จมายังโลกมนุษย์ของพระเยซู
  • ฮอลลี ถูกมองว่าเป็นการคุ้มครองจากพวกเพเกินและแม่มด หนามของมัน
  • ผลเบอร์รีสีแดง ถือเป็นสัญลักษณ์มงกุฎหนามซึ่งพระเยซูทรงสวมที่การตรึงกางเขนและพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่ง

ความหมายของสี

 

Colorสี ของคริสต์มาส แต่โบราณ คือ สีแดงและสีเขียว

 

 

  • สีแดง เป็นสัญลักษณ์ของพระโลหิตของพระเยซู ซึ่งทรงหลั่งในการถูกตรึงบนกางเขน
  • สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตนิรันดร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไม้ไม่ผลัดใบ ซึ่งไม่เสียใบในฤดูหนาว
  • สีขาว เงิน และทอง ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน
ส่วนของประดับตกแต่งหลายประเภทได้พัฒนาขึ้นทั่วโลกคริสต์ศาสนิกชน ขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่นและทรัพยากรที่หาได้เพื่อความสะดวกและสวยงามมากยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม

 

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ไม่ว่าวันประสูติของพระเยซูจะตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมหรือไม่นั้น ก็เน้นการเฉลิมฉลองการที่พระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์เพื่อไถ่บาปแก่มนุษยชาติถือว่าเป็นความหมายหลักของคริสต์มาสไปแล้ว หลายประเทศส่วนใหญ่มีประเพณีการให้ของขวัญ ส่วนวันอื่นที่มีการแลกของขวัญ ได้แก่ วันนักบุญนิโคลัส ที่ตรงกับวันที่ 6 ธันวาคม และการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ ที่ตรงกับวันที่ 6 มกราคม

 

ที่มา : th.wikipedia