กสิกรไทย กับ กรมการกงสุล ร่วมกันเปิดให้บริการจ่ายค่าวีซ่าออนไลน์

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวระบบ Thai e-Visa เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ จากขั้นตอนที่ต้องการเองนั้นนับว่ามีหลายขั้นตอนทีเดียวแต่เจ้าหน้าที่ก็ล้วนอำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยทางออนไลน์นั้นได้ผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทย ทำให้สะดวกยิ่งขึ้น ทำได้ทุกที่ทุกเวลา บนระบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูง

เริ่มให้บริการที่แรกในจีน กรุงปักกิ่ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนขยายไปเมืองอื่น ๆ ในจีน ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ตามด้วยอังกฤษ และฝรั่งเศส ในวันที่ 1 เมษายน 2562 พร้อมตั้งเป้าหมายขยายสู่ทุกประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก ภายใน 3 ปี ซึ่งทำให้การทำวีซ่านั้นง่ายมากขึ้นและเป็นการประหยัดเวลาของผู้คนที่ต้องทำวีซ่า

 

การยื่นขอวีซ่าผ่านช่องทางออนไลน์กับบริการ Thai e-Visa

 

นายชาตรี อรรจนานันท์ (ซ้าย) อธิบดีกรมการกงสุล จากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดเผยว่าในปี 2560 ประเทศไทยมีชาวต่างชาติยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศมากกว่า 8 ล้านคน ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวประมาณ 85% และประเทศที่มีการขอวีซ่ามากที่สุด คือ ประเทศจีน ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการยื่นขอรับวีซ่า และคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น จึงได้พัฒนาระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย หรือ Thai e-Visa ให้ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทยทุกประเภท ผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thaievisa.go.th

 

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์กับบริการ Thai e-Visa นั้นนับเป็นความก้าวหน้าใหม่เทคโนโลโลยีของการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทย โดยมีจุดเด่นสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่

 

  1. ความสะดวกรวดเร็ว
    • นักท่องเที่ยวสามารถเริ่มต้นกระบวนการขอวีซ่าบนออนไลน์ด้วยตนเองตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร การชำระค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของธนาคารกสิกรไทย (E-Payment) และทำการนัดหมายวันเวลาที่สะดวกผ่านระบบเพื่อเดินทางไปยื่นหนังสือเดินทางที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
  2. สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
    • ด้วยระบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์
  3. ความปลอดภัยสูงสุด
    • ด้วยระบบการชำระเงินที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานโลก

 

บริการ Thai e-Visa ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กงสุลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบออนไลน์ในการขอวีซ่านั้น นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

 

นายชาตรี กล่าวเสริมว่า กรมการกงสุลมุ่งพัฒนาระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตการตรวจลงตราบางประเภทจะไม่จำเป็นต้องติดแผ่นปะลงในหนังสือเดินทาง แต่จะเป็นการแจ้งผลทางอีเมล์และส่งผลการตรวจลงตราไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผ่านระบบเชื่อมโยงที่พัฒนาร่วมกัน พร้อมกับการนำระบบชีวมาตร หรือ biometric มาใช้ในการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล หรือการนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation มาใช้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ร้อง เป็นต้น

 

นายปรีดี ดาวฉาย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเปิดเผยว่า ระบบ Thai e-Visa เป็นบริการระดับสากลที่อยู่บนระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ธนาคารกสิกรไทยได้เข้ามาสนับสนุนด้านระบบการชำระค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์ของบริการนี้ ผ่านออนไลน์ทำให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมข้ามประเทศได้กว่า 126 สกุลเงินทั่วโลก ผ่านหลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต QR Code และ Internet Banking โดยในส่วนของการชำระผ่าน QR Code นั้นจะเริ่มที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะรองรับการชำระผ่านทั้ง WeChat Pay AliPay และ China Union Pay

 

ดังนั้น การนำระบบ Thai e-Visa มาใช้งานออนไลน์นั้น คือ การดูแลระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งความเสถียรและปลอดภัยสูงสุดของระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาขอวีซ่าประเภทต่างๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการลดขั้นตอนการทำงานและความยุ่งยากของขั้นตอนทำงานให้ลดน้อยละ นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทย ยังร่วมสนับสนุนและพัฒนาโครงการนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation มาใช้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอวีซ่าของกรมการกงสุลในอนาคตอีกด้วย นับว่าเป็นก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากของเมืองไทย

 

ที่มา : kasikornbank

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here