Hawaii Campaign to Reduce Sunscreen-ฮาวายรณรงค์ลดใช้ครีมกันแดด

ฮาวายอาจจะกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐอเมริกาที่ห้ามการขายของบางอย่างที่เคาน์เตอร์(OTC)โดยเฉพาะครีมกันแดดที่มีสารเคมี Oxybenzone หรือ octinoxate ซึ่งพบว่าสารเคมีทั้งสองอย่างนี้ ได้ละลายลงในน้ำทะเลเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบกับปะการัง ทำให้เกิดเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก

Hawaii Campaign to Reduce Sunscreen

 

 

สารเคมีเหล่านี้ที่ได้รับการวิจัยมาแล้วนั้น ได้แสดงให้เห็นว่าครีมกันแดด มีส่วนผสมของสารเคมีทั้งสองอย่างเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ คือ

 

  • Oxybenzone
  • Octinoxate

 

ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อแนวปะการัง ทางฮาวายได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เช่นกัน ดังนั้น จึงได้เรียกร้องให้ห้ามใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมี นำมาใช้ทาผิวก่อนลงทะเลที่ชายหาดฮาวาย ผู้คนส่วนใหญ่ที่ฮาวายเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยส่วนผสมที่ระบุนั้นมีผลต่ออายุของปะการังทำให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมในน่านน้ำของอ่าว Waimea ของรัฐชายหาด Waikiki และสถานที่อื่น ๆตามมา

 

บิล (ฮาวายวุฒิสภาบิล 2571) กล่าวว่า “การจะขายสินค้าหรือเสนอขายสินค้าหรือจเพื่อจำหน่ายในรัฐใด ๆ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวป้องกันแสงแดด SPF ที่มีส่วนผสมของสารเหล่านี้ oxybenzone หรือ octinoxate หรือทั้งสองอย่างโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตทางการแพทย์ ”

 

กฎหมายระบุว่า:

” ครีมกันแดด “หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เฉพาะเพื่อป้องกันการถูกแดดเผา ครีมกันแดดไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องสำอางตามที่กำหนดในมาตรา 328-1สำหรับผิวหน้า “

 

หากรัฐอื่น ๆ ปฏิบัติตามไปด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยแล้วนั้นผู้กำหนดสูตรครีมกันแดดต่างๆอาจเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเปลี่ยนสูตรที่มี ozybenzone หรือ octinoxate เพื่อให้มีส่วนประกอบอื่นแทนหรือบังคับให้หยุดการขายในพื้นที่ที่จำกัด ซึ่งอาจมีผลต่อค่าปรับทางกฎหมายและจะมีผลในปีพ.ศ. 2564 โดย David Ige ผู้ว่าการรัฐฮาวาย กล่าวไว้

 

สรุป ทางฮาวาย (Hawaii) ได้เริ่มมาตรการลดใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทาผิว โดยเฉพาะครีมกันแดด สำหรับปกป้องแสงแดดที่มีส่วนผสมของสารเคมี ทั้งสองอย่างนี้ทันที เพื่อรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม คงอยู่ตามธรรมชาติในฮาวายไปอีกนาน

 

source : cosmeticsandtoiletries

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here